top of page

Hoe gaan we te werk?

Elke dag gaan we te werk volgens een routine. Dit zorgt er voor dat er geen verwarring is voor de kinderen en de kinderen weten hoe de dag verloopt. Tijdens de dag organiseren we activiteiten zoals schilderen, knutselen, babymassage, ... Naast dit oefenen we ook op het leren kruipen, lopen, de kleuren, de figuren, potjestraining... We zorgen er voor dat de kinderen voldoende leermomenten krijgen.

Buiten spelen 

We hechten er veel belang aan dat kinderen reeds vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met de natuur. Niet alleen heeft de natuur een rustgevende en ontspannende werking, ook kunnen kinderen ontdekken, beleven, spelen, onderzoeken, waarnemen en leren. Kortom, spelen in de natuur zet alle zintuigen van kinderen op scherp, hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden en competenties op alle ontwikkelingsgebieden. Ook buiten voorzien we twee ruimtes waarin de babygroep en de peutergroep gesplitst zijn. De kleinsten kunnen volop spelen in het grasveld terwijl de peuters zich kunnen uitleven op de koer met de vele auto's en het aanwezige speelgoed. 

Themawerking 

Doorheen het hele jaar werken we rond verschillende thema’s. We zorgen voor aangepaste aankleding in en rond de leefgroep, er worden andere liedjes gezongen, boekjes rond hetzelfde thema worden bovengehaald, enz. Voor ieder thema wordt een vernieuwende titel gezocht zodat de activiteiten ruimer kunnen ingevuld worden. In iedere groep worden de activiteiten uitgewerkt, aangepast aan de leeftijd en de noden van de kinderen.

bottom of page