top of page

Opvang aanvragen 

U wil uw kindje inschrijven in ons kinderdagverblijf? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen

.

Aangezien de vraag naar kinderopvang zeer groot is, is het belangrijk dat je er snel bij bent. Op basis van een aantal voorrangsregels worden de beschikbare plaatsen toegewezen volgens de regels van Kind en Gezin.

  • ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, werk te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen 
  • broers of zussen van kinderen die in onze opvang verblijven
  • alleenstaanden
  • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
  • kwetsbaar gezin

Voor de inschrijving krijgen de ouders een rondleiding door de organisator in de kinderopvang en een woordje uitleg. Voor dat uw kind(eren) start in de opvang bij ons worden de ouders uitgenodigd om de verwachtingen van de zorg voor hun kind te bespreken en worden de wenmomenten vastgelegd.

 

 

Prijs 

In ons kinderdagverblijf wordt er gebruik gemaakt van inkomenstarief. Betalen volgens het inkomenstarief betekent dat ouders een dagprijs betalen gebaseerd op hun inkomen en gezinssituatie. Het tarief wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen van beide ouders en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. Hierdoor wordt de kinderopvang toegankelijk voor gezinnen met verschillende inkomensniveaus, waarbij gezinnen met lagere inkomens doorgaans minder betalen dan gezinnen met hogere inkomens. Dit systeem streeft naar een meer rechtvaardige verdeling van de kosten van kinderopvang en wil ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen hebben om gebruik te maken van kwaliteitsvolle kinderopvang.

bottom of page